Opravný termín EČ a PFIČ MS 2014

Aktuality on 17 Aug , 2014

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) určil termín a miesto konania opravného termínu EČ a PFIČ MS 2014 pre Bratislavský kraj nasledovne:

4. september 2014 (štvrtok) 
anglický jazyk B1 – Obchodná akadémia I. Karvaša, Hrobákova 11, Bratislava
nemecký jazyk B1 – Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

Podrobnejšie informácie Vám poskytne koordinátorka maturít Mgr. Jana Mašlejová.

Pridaj komentár