Opravný termín EČ a PFIČ MS 2016

Aktuality on 23 Aug , 2016

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva v zmysle & 77 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) určuje termín a miesto konania opravného termínu EČ a PFIČ maturitnej skúšky v roku 2016 pre Bratislavský kraj nasledovne:

7. 9. 2016 (streda) – z AJ B1 – Stredná odborná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava