Opravný termín MS 2018

Aktuality on 7 Sep , 2018

Opravný termín maturitnej skúšky  z PČOZ a ÚFIČ 2018 sa uskutoční 10. – 11. 9. 2018.

Harmonogram: harmonogram – september 2018

Vedenie školy