Otvorenie školského roka 2020/2021

Aktuality on 25 Aug , 2020

Milí študenti,

nástup do školy bude 2. 9. 2020 o 9:00 hod. vo svojich kmeňových triedach. Pri prvom nástupe do školy musíte odovzdať triednemu učiteľovi čestné prehlásenie  podpísané zákonným zástupcom  žiaka/ plnoletým žiakom.

cestne_vyhlasenie_ZZ_ziak

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pri vstupe do budovy školy  i počas pobytu v nej musíte dodržiavať nasledovné hygienicko-epidemiologické opatrenia (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Pokiaľ možností sa nezgrupujte a nezdržiavajte na chodbách a v spoločných priestoroch.

Konkrétnejšie opatrenia/odporúčania/ nariadenia sú rozpracované v nasledovných dokumentoch:

manuál pre SŠ

semafor pre SŠ

 

Základné informácie pre SŠ - infografika1 Základné informácie pre SŠ - infografika2 Základné informácie pre SŠ - infografika3 Základné informácie pre SŠ - infografika4 Základné informácie pre SŠ - infografika5

 

Správajte sa zodpovedne k sebe a svojmu okoliu.

Tešíme sa na vás.