OZNAM O PRERUŠENÍ VYUČOVANIA

Aktuality on 12 Mar , 2020

Vážení rodičia, milí žiaci.

Oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušujeme vyučovanie na škole v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

V tejto súvislosti Vám zasielame aktuálne usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Žiaci sú povinní vzdelávať sa aj naďalej formou e-learningu. Vedenie školy zabezpečilo s pedagogickými zamestnancami školy podľa ich podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie a nástrojov Edupage.

Buďte zodpovední a ohľaduplní.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy