Oznam

Aktuality on 19 Feb , 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

Na základe zhodnotenia celoslovenskej epidemiologickej situácie a zváženia prevádzkových podmienok školy v týždni od 22. februára 2021 pokračujeme v dištančnej forme vyučovania.

Na základe prevádzkových dôvodov a zlej epidemiologickej situácie všetky triedy od 15. februára 2021 aj naďalej pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

Dňa 5. februára 2021 bolo prijaté uznesenie vlády a rozhodnutie ministra, ktoré umožňujú návrat k prezenčnej forme výučby pre žiakov stredných škôl končiacich ročníkov od 8. februára 2021.

rozhodnutie 8.2.2021

Dňa 6. februára 2021 nám bolo doručené stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, v ktorom odporúča neotvárať školy na území jeho okresov (Bratislava I-V, Malacky, Pezinok a Senec) od 8. februára 2021 s odkladom minimálne 2 týždňov. Na základe uvedeného stanoviska a  na základe vyhodnotenia prevádzkových možností školy, pokračujú všetky ročníky od 8. februára 2021 v dištančnej forme vzdelávania.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Vedenie školy