Oznam k prijímacím a maturitným skúškam

Aktuality on 20 Apr , 2020

Vážení rodičia,  milí  žiaci,

dňa 15.4. 2020  bolo vydané nové opatrenie hlavného hygienika SR týkajúce sa konania prijímacích, maturitných a záverečných skúšok na stredných školách.

V súvislosti s množiacimi sa otázkami si Vás dovoľujeme informovať, že podrobnosti o konaní prijímacích a maturitných skúšok bude musieť upraviť MŠVVaŠ SR.

Predpokladáme, že v najbližších dňoch bude vydané príslušné usmernenie, kde budú upravené všetky procesné postupy a ďalšie veci súvisiace s realizáciou týchto skúšok.

Aktuálne informácie nájdete na našej stránke na uvedených linkoch:

https://sosmis.sk/prijimacie-pohovory/

https://sosmis.sk/ufic-ms/

https://sosmis.sk/prakticka-cast-odb-zlozky-2/

 Situáciu samozrejme sledujeme a budeme Vás bezodkladne informovať.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy