Opatrenia prijaté v súvislosti s novým koronavírusom (COVID-19)

Aktuality on 26 Feb , 2020

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Vás informujeme:

Ak sa žiaci a učitelia vrátia do školy po tom, ako absolvovali dovolenku v rizikových krajinách, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité, upozorniť nás na túto skutočnosť. Zároveň Vás žiadame, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť,  aby ste dôsledne dbali na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a sledovali všetky dostupné informácie o vývoji epidemiologickej situácie na ich webovej stránke (www.ruvzba.sk ).

Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste v prípade výskytu chrípkového ochorenia nechali svoje deti v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky, a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

  • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami
  • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
  • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • ak ste chorý, liečte sa doma
  • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
  • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
  • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.