Podiel Slovenska na holokauste

Aktuality on 3 Dec , 2018

Bratislava  3. 12. 2018 (1. B)

Z dôvodu rozširovania extrémizmu medzi mládežou sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na tému holokaust. Žiaci boli podrobne oboznámení s históriou 1. Slovenskej republiky pred a počas 2. svetovej vojny.

Študenti prvého a druhého ročníka Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií sa 3. decembra 2018 zúčastnili na zaujímavej prednáške na tému Podiel Slovenska na holokauste. Akciu viedol historik Ľubomír Morbacher z občianskeho združenia Living Memory. Študentov varoval pred rastúcim nebezpečenstvom šírenia vplyvu extrémizmu na sociálnych sieťach ale aj mimo nich. „Páči sa mi, že OZ Living Memory pravidelne organizuje takéto podujatia a som rád, že sa jednu takúto prednášku rozhodli uskutočniť práve na našej škole,“ povedal jeden zo študentov 1. B. Historik otvoril aj viacero pálčivých otázok, týkajúcich sa perzekúcie Židov.

HolokFoto: Simona Víghová

Vedel Tiso, že posiela Židov na smrť?

Jednou zo sporných otázok práve z tohto obdobia sú Tisove rozhodnutia o deportáciách. Preto sa snažil študentom poskytnúť  čo najviac historicky podložených faktov, na základe ktorých si mohli utvoriť vlastný názor.

Bolo možné zachrániť židov žijúcich na našom území?

Poukázal napríklad na incident, ktorý sa odohral na území Bulharska. Pri ňom si predstavitelia cirkvi ľahli na koľajnice, a tým zachránili celý transport, smerujúci do koncentračného tábora. Nezabudol tiež spomenúť Dánsko, ktoré odmietlo vydať Židov žijúcich na svojom území a chránilo ich až do momentu, keď to nacisti vzdali.

Aký vplyv malo svedectvo Vrbu a Wetzlera na vtedajší svet?

Vrba a Wetzler boli jediní Slováci, ktorým sa podarilo utiecť z koncentračného tábora Osvienčim a ich svedectvo bolo prvým presným popisom operácií prebiehajúcich v tomto komplexe. Práve toto svedectvo zachránilo tisíce ľudských životov najmä v Maďarsku ale aj okolitých krajinách.

Študenti ocenili najmä spôsob, akým bola táto prednáška podaná a to, že mali možnosť utvoriť si vlastný názor na niektoré historické udalosti či postavy. Dúfajú, že sa na podobných akciách budú zúčastňovať aj v budúcnosti.

Za 1. B zostavila Barbora Haulíková