Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Aktuality on 13 Jan , 2022

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

Dôležité termíny:

  • do 28. 2. 2022 – termín na zverejnenie podmienok prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v SŠ
  • do 20. 3. 2022 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania
  • 2. 5. 2022 (podľa potreby aj 3. 5. 2022) –  1. termín prijímacích skúšok
  • 9. 5. 2022 (podľa potreby aj 10. 5. 2022)– 2. termín prijímacích skúšok
  • dňa 18. 5. 2022 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
  • najneskôr do 23. 5. 2022 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium