Prijímacie konanie 2020/21 – 2. kolo výsledky

Aktuality on 23 Jun , 2020

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 – 2. kolo:

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby – výsledková listina PP 2020_2021_2.kolo ISS

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

V Bratislave dňa 23. 6. 2020

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy