Prijímacie konanie 2020/21 – výsledky

Aktuality on 27 May , 2020

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby – Výsledková listina PP 2020_2021 ISS

Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá – Výsledková listina PP 2020_2021 MMŠ

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia – Výsledková listina PP 2020_2021 MKK

Postup ako nájsť výsledok prijímacieho konania pre školský rok 2020/21:

1. Ak má žiak/rodič EduPage konto na svojej základnej škole, príde mu do EduPage správa, v ktorej vidí výsledok prijímacieho konania. Rovnakú správu dostane aj do mobilnej aplikácie.

2. Ak nemá žiak/rodič EduPage konto a má uchádzač zadanú e-mailovú adresu zákonného zástupcu, dostane takúto správu do emailovej schránky. Správa obsahuje link na webstránku  školy a taktiež unikátny kód, pomocou ktorého sa vie žiak/rodič dostať k výsledkom. Pre zvýšenie bezpečnosti požiada EduPage ešte o zadanie rodného čísla dieťaťa.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí  škole, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Postup:

Uchádzač – ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, či na ňu nastúpim?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u259/u601/u673/u725

Uchádzač – ako podať odvolanie v prípade neprijatia?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u259/u601/u673/u731

Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy. Do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy