Prijímacie konanie – výsledky – obsadenosť miest

Aktuality on 5 Jun , 2020

Na základe  bodu 3.6. Rozhodnutia  ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľka školy informuje:

študijný odbor – 7237 M informačné systémy a služby

počet obsadených miest – 8

počet voľných miest – 2

študijný odbor – 7218 M masmediálne štúdiá

počet obsadených miest -45

počet voľných miest – 0

študijný odbor – 7232 M marketingová komunikácia

počet obsadených miest -30

počet voľných miest – 0

 

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy