Prijímacie pohovory pre školský rok 2017/2018

Aktuality on 10 Mar , 2017

V sekcii Štúdium – Prijímacie pohovory sú zverejnené kritériá a harmonogram na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018.