Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/2019

Aktuality on 22 Mar , 2018

V sekcii Štúdium – Prijímacie pohovory sú zverejnené kritériá a harmonogram na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019.

Vedenie školy