Riaditeľské voľno

Aktuality on 7 May , 2018

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 7. 5. 2018 (pondelok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 v Bratislave z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

Mgr. Jana Mašlejová
riaditeľka školy