Rodičovské združenie

Aktuality on 12 Nov , 2018

Milí rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2018 o 17:00 hod. v kmeňových triedach.

Program:

  1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok
  2. Voľba zástupcu rodičov do Rady školy pri SOŠMIŠ
  3. Rôzne

Tešíme sa na Vás.

Vedenie školy