Rodičovské združenie

Aktuality on 15 Nov , 2021

Milí rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2021 od 17:00  – 18:00 hod. formou konzultácií v kmeňových triedach.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pri vstupe do budovy školy  i počas pobytu v nej musíte dodržiavať nasledovné hygienicko-epidemiologické opatrenia – nosenie rúšok/respirátorov, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

Tešíme sa na Vás.
Vedenie školy