Rodičovské združenie

Aktuality on 23 Nov , 2015

Milí rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 23. 11. 2015 o 17:00 hod. v kmeňových triedach. O 16:15 hod. sa uskutoční stretnutie zástupcov rodičov jednotlivých tried v Občianskom združení v riaditeľni školy. Tešíme sa na Vás.
Vedenie školy