Rozhovor na aktuálnu tému – kyberšikana

Aktuality on 1 Jan , 1990

Študentky 4. ročníka MMŠ, Sandra Halčinová a Laura Masárová pripravili v rámci svojej odbornej praxe rozhovor so školskou psychologičkou Mgr. Danielou Jančuškovou. Témou bola problematika kyberšikany medzi mládežou a jej dopady na psychiku obetí, ale aj tých, ktorí šikanujú.