„Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“

Aktuality on 22 Jan , 2018

Dňa 22. októbra 2018 sa naša škola už po štvrtý krát zapojila do 14. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ V rámci tohto projektu sa na našej škole v daný deň uskutočnilo v dopoludňajších hodinách podujatie pod názvom:

„Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“

Na túto tému prebiehali v tento deň besedy s renomovaným historikom z OZ Living memory  Ľubomírom Morbacherom a Františkom Neupauerom z Ústavu pamäti národa. Vhodným doplnením projektu bola aj účasť hostí z Českej republiky – zo Strednej školy obchodu, služieb a remesiel z mesta Tábor. Naša škola sa pripravovala na tento deň vyhotovením výstavy plagátov a posterov, vhodne vytvorených k 100. výročiu ČSR. Hostia, ktorí boli pozvaní, naplnili naše očakávania. Študentom sa takto pripomenuli mnohé dôležité udalosti, ale dozvedeli sa aj mnoho ďalších nových informácií. Vďaka pozvanej Strednej školy obchodu, remesiel a služieb z Čiech si učitelia, aj študenti vzájomne vymenili poznatky a skúsenosti nielen z daného odboru, ale i z bežného života. prehĺbili sa vzájomné partnerské vzťahy.

Podujatie hodnotíme ako prínosné a zaujímavé pre študentov našej školy, zanechalo v nich veľa pozitívnych dojmov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a rozvíjanie priateľských vzťahov s partnerskou školou z Čiech.

IMG_7702 IMG_7711

IMG_7687 IMG_7699  IMG_7705 IMG_7708 IMG_7709  IMG_7714 IMG_7719 IMG_7722

Foto: Vanessa Hassová