,,Stoja pri nás, keď kráčame tmavou uličkou“

Aktuality on 19 Dec , 2017

Bratislava,  15. december 2017, (AV)

Na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií vedenie pripravilo besedu s Dušanom Fischerom. Nie je to len svalnatý muž, ale aj analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Zaoberá sa bezpečnosťou a ľudskými vzťahmi. Dnes prezentoval Projekt bezpečnosť a zahraničná politika za školskými lavicami.

IMG_7473

Európska bezpečnosť

Čo robí naša krajina preto, aby sme sa cítili v bezpečí ?
Slovenskí vojaci musia mať zmapovanú analýzu bezpečnostného prostredia. V 21. storočí sa sústredia na hrozby nekonvenčných bojov. Bojov, keď človek spôsobí väčšiu škodu ako tank. Ľudia však musia vedieť, že Slovensko je súčasťou  Severoatlantickej aliancie (NATO) od roku 2004. Vďaka nej máme silných spojencov, keď kráčame tmavou uličkou. Sľúbili nám pomoc pri akomkoľvek útoku, keď o ňu požiadame. Členským krajinám záleží na tom, aby sme mali bezpečný svet. Najdôležitejšie je povedať ľuďom, že Slovensko patrí do NATO.

,,My sme NATO“

Najdôležitejším bodom bolo propagačné video Severoatlantickej aliancie. Dôvodom prečo Dušan Fischer prišiel, bol prieskum verejnej mienky. Týkal sa tohto videa, ako vplýva na ľudí s mediálnym a informačným cítením. Niektorým študentom sa páčilo, ako video zobrazovalo symbiózu vojakov a mamičky s dieťatkom. Iní to však brali ako negatívum. Ľudia by si hlavne mali uvedomiť, že: ,,Sloboda je dar. Dar, ktorý si musíme vážiť.“ Nakoniec sme sa zhodli, že NATO by potrebovalo lepšie video, aby oslovilo viac ľudí.

IMG_7472

Čo si o besede myslia študenti SOŠ MIŠ?

Laura Cigáneková: Podľa môjho názoru bola beseda veľmi prospešná. Aj keď bola pôvodne pre mladších žiakov, páčila sa aj nám štvrtákom. Sama som sa dozvedela veľa nového, i keď o tejto organizácii som už vedela predtým. Určite by sa malo takýchto projektov sprostredkovať viac.“
Patrik Jurkovič: „Najviac sa mi páčila téma besedy, lebo bola veľmi zaujímavá. Dozvedel som sa, že NATO nie je obyčajná organizácia, ale jej účel je veľmi praktický. Podľa mňa by takýchto prednášok malo byť na škole viac, lebo mladi ľudia nemajú dostatok informácií.

Dušan Fischer bol s našou aktivitou spokojný a my študenti sa tešíme na ďalšie besedy.

Alesia Vargová, 2.A