TICHÁ VOJNA

Aktuality on 11 Apr , 2018

BRATISLAVA  11. 4 . 2018

Našu školu navštívil Tomáš Čižík, riaditeľ neziskovej organizácie CENAA (Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy), externý prispievateľ do Denníka N a denníka Sme. Študenti druhého, tretieho a štvrtého ročníka si so záujmom vypočuli jeho prednášku na tému „Tichá vojna v Európe“.

IMG_0278 IMG_0286
Foto: Michaela Suchá

Snažil sa žiakom podrobne priblížiť problematiku dezinformácií, hoaxov a alternatívnych médií. Vysvetlil, prečo sú alternatívne fakty nebezpečné, napríklad pretože podkopávajú dôveru ľudí v demokraciu, poukazujú na problémy, no neponúkajú riešenia a manipulujú s emóciami.

„Prednáška bola zaujímavá. Témy, ktoré sa rozoberali, boli pre nás prínosom, pretože sme sa dozvedeli, ako sa šíria hoaxy. Napríklad pomocou politikov, sociálnych médií alebo nevedomosťou ľudí,“ vyjadrila sa jedna zo študentiek.

„Pre nás ako žiakov SOŠMIŠ mala akcia zmysel.  Študujeme žurnalistiku a myslím si, že rozoznávanie pravdivých informácií od klamstiev je veľmi dôležité,“ povedala žiačka druhého ročníka.

Henrietta Zezulová (2.B)