Ukážky z ročníkových prác našich štvrtákov

Aktuality on 16 Feb , 2019

Študenti 4. ročníkov odboru masmediálne štúdiá vytvorili v rámci predmetu mediálnej tvorby v televízii pozoruhodné dokumentárne filmy – portréty. Niektoré z nich vám ponúkame v našej malej prehliadke.

Začíname portrétom Jakuba Šuláka od Andrey Valáškovej.

Ďalšou prácou je portrét Veroniky Babbovej od Jakuba Šuláka.

V citlivo nasnímanom portréte nám Klára Francová predstaví mladého fotografa Denisa Siváka.

 

Našu prehliadku uzavrieme prácou Davida Hangonyiho, ktorý svoju pozornosť venoval mladému umelcovi Filipovi Feckovi v dokumente s názvom I am Art.