Úradné hodiny počas prázdnin

Aktuality on 1 Jul , 2019

Počas letných prázdnin sú úradné hodiny pre žiakov a rodičov v pondelok a stredu od 8:30 do 12:00 hod.

Karty ISIC si môžete predlžovať u pani Šišovičovej v knižnici.

Pekné a slnečné letné dni vám prajeme.

Vedenie školy