Úspešní aj v krízovom režime

Aktuality on 22 Jun , 2020

Dňa 10. júna 2020 prerušilo pár našich úspešných žiakov dlhú domácu „karanténu“ a prišli si do školy prevziať diplomy a vecné ceny za umiestnenie v miestnej súťaži. Netradičné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v netypicky pustom srdci školy – v školskej kaviarni. Ceny odovzdala zástupkyňa račianskeho Miestneho odboru Matice slovenskej.

Ešte počas riadneho vyučovania sa Emma Elizabeth Plačková z 3. A, Anastasia Holubka z 1. A a Alex Hywel z 1. A zapojili do Račianskeho jahodového kvetu, ktorý už roky organizuje Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS). Ide o literárnu a výtvarnú súťaž. Spomínaní študenti obstáli v tvrdej konkurencii a nedali šancu ani súperom zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia či SOŠ polygrafickej a Základnej umeleckej školy.

Organizátori hodnotili celkom 193 umeleckých diel detí, žiakov, študentov a dospelých autorov v literárnej časti a vo výtvarnej súťaži 273 prác. Vek zúčastnených autorov bol od 3 do 85 rokov. „Hodnotiaca komisia mala veľmi náročnú úlohu vybrať tie najlepšie a najkrajšie práce,“ zhrnula Mária Voznická, predsedníčka MO MS Bratislava Rača. Vysoko vyzdvihla Alexandra Hywela, ktorý suverénne zvíťazil vo výtvarnej súťaži v 4. a 5. kategórii – SŠ, kvinta až oktáva osemročných gymnázií a dospelí autori. Emma Elizabeth Plačková si odniesla pomyselné zlato v 4. kategórii v literárnej časti a Anastasia Holubka obsadila 3. miesto vo výtvarnej časti v 4. kategórii.

Slávnostné vyhodnotenie muselo byť zrušené, čo bolo organizátorom podľa slov M. Voznickej nesmierne ľúto. Kvôli tomu, že ocenení autori si nemohli prevziať ceny na slávnostnom vyhodnotení súťaže a na následnej vernisáži prezentovať svoje ocenené práce pred verejnosťou, rozhodli sa, že v tomto roku sprístupnia Zborník ocenených literárnych prác 24. ročníka literárnej časti súťaže Račiansky jahodový kvet pre všetkých na internete.

Veríme, že do jubilejného 25. ročníka súťaže Račiansky jahodový kvet sa znova zapoja aj naši žiaci. Ako nám prezradili organizátori, už teraz poznajú jednu z tém nového ročníka, a tou je: Zostali sme doma – #zostalismedoma. Očakávajú, že súťažiaci sa podelia o svoje pocity, zážitky a vzniknuté situácie s prekonávaním pandémie COVID-19.

Víťazom blahoželáme a prajeme im, aby ich „múzy kopali“ aj naďalej a úspešne reprezentovali „farby školy“ aj v budúcnosti.

Dana Schneiderová

obr RJK1 obr RJK2 obrazy (1)