Úspešný Magazín Instacks zverejní práce našich maturantov

Aktuality on 16 Apr , 2021

Na základe dohodnutej spolupráce medzi Magazínom INSTACKS a našou školou, ktorá vznikla na podklade prebiehajúcej praxe tamojších študentov, by sme vás radi informovali, že už v najbližších dňoch budú ich práce (články i rozhovory), publikované na webovej stránke a Facebooku magazínu.

Touto cestou by sme vás radi požiadali o sledovanie magazínu Instacks na sociálnej sieti (TU) , aby vám žiadny z pripravovaných výstupov neušiel.

Súčasťou spolupráce je taktiež výber a následné vyhodnotenie troch článkov, ktorých autor /autorka môže u nás získať platenú redaktorskú pozíciu. Podporte tvorbu vašich detí, študentov či spolužiakov lajkami a komentármi, nech sa zdieľaný obsah dostane k čo najväčšiemu okruhu čitateľov.

Ďakujeme touto cestou autorom Magazínu INSTACKS za možnosť uplatniť vedomosti a zručnosti študentov v praxi a veríme, že v spolupráci budeme naďalej pokračovať.