Výsledky prijímacích pohovorov 2017/2018

Aktuality on 11 May , 2017

Výsledky prijímacích pohovorov 2017/2018 podľa jednotlivých odborov:

7237 M informačné systémy a služby – ISS vysledky PP 2017-2018

7218 M masmediálne štúdiá – MMS vysledky PP 2017-2018

7232 M marketingová komunikácia – MKK vysledky PP 2017-2018

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 15. – 18. mája 2017 od 8:30 – 14:30 hod. v miestnosti č. 32. V prípade bližších informácií ohľadom zápisu dostanete na t. č. 02/49 20 35 10. Ak sa zápisu nezúčastníte z dôvodu prijatia na druhú školu, poprosíme Vás, oznámiť nám to na vyššie uvedenom tel. čísle. Žiaci, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta, si môžu podať odvolanie. V prípade, že sa poradie prijatých žiakov posunie, budeme zákonného zástupcu telefonicky informovať o ich prijatí.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy