Výsledky prijímacích pohovorov na školský rok 2016/2017

Aktuality on 12 May , 2016

Výsledky na jednotlivé štúdijné odbory:

štúdijný odbor: 7237 M informačné systémy a služby – ISS vysledky

štúdijný odbor: 7218 M masmediálne štúdiá – MMS vysledky

štúdijný odbor: 7232 M marketingová komunikácia – MKK vysledky

Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí Vám budú zasielané poštou. V prípade, že prijatí uchádzači sa nedostavia na zápis, posúva sa automaticky uchádzač s nižším počtom bodov, o čom Vás budeme informovať telefonicky.

Zápis prijatých uchádzačov bude prebiehať od 16. – 18.  5. 2016 od 8:30 – 14:30 hod. v miestnosti č. 32 (na 1. posch. vľavo). V  prípade, že sa na zápis nedostavíte, poprosíme Vás to nahlásiť tajomníčke školy pani Demovičovej na t.č. 02/49 20 35 10. Na zápis si je potrebné priniesť:

  •  zápisný lístok, ktorý Vám vydá základná škola
  • 25 € na ISIC kartu

 

v Bratislave, dňa 12. 5. 2016

 

Mgr. Jana Mašlejová
riaditeľka školy