Výsledky prijímacích skúšok 2018/2019

Aktuality on 17 May , 2018

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

ISS výsledky PP 2018-2019

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia:

MKK výsledky PP 2018-2019

Študijný odbor 7218 M masmediálne štúdiá:

MMŠ výsledky PP 2018-2019

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 22. – 23. mája 2018 od 8:30 – 14:30 hod. v miestnosti č. 32. Na zápis je potrebné priniesť:

  • zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola
  • OP zákonného zástupcu
  • 5 €

V prípade bližších informácií ohľadom zápisu dostanete na t. č. 02/49 20 35 10. Ak sa zápisu nezúčastníte z dôvodu prijatia na druhú školu, poprosíme Vás, oznámiť nám to na vyššie uvedenom tel. čísle. Žiaci, ktorí boli úspešní, ale neprijatí pre nedostatok miesta, si môžu podať odvolanie. V prípade, že sa poradie úspešných žiakov posunie, budeme zákonného zástupcu telefonicky informovať o ich prijatí.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy