Výsledky prijímacích skúšok 2019/2020

Aktuality on 16 May , 2019

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

ISS vysledky PP 2019-2020

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia:

MKK vysledky PP 2019 – 2020

Študijný odbor 7218 M masmediálne štúdiá:

MMŠ výsledky PP 2019 – 2020

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 21. – 22. mája 2019 od 8:30 – 14:30 hod. v miestnosti č. 32. Na zápis je potrebné priniesť:

  • zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola
  • OP zákonného zástupcu
  • 5 € + 20€ ISIC karta

V prípade bližších informácií ohľadom zápisu dostanete na t. č. 02/49 20 35 10. Ak sa zápisu nezúčastníte z dôvodu prijatia na druhú školu, poprosíme Vás, oznámiť nám to na vyššie uvedenom tel. čísle. Žiaci, ktorí boli úspešní, ale neprijatí pre nedostatok miesta, si môžu podať odvolanie. V prípade, že sa poradie úspešných žiakov posunie, budeme zákonného zástupcu telefonicky informovať o ich prijatí.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy