„Za oponou“ v denníku N

Aktuality on 27 Feb , 2017

V jeden februárový deň sa triedy 3.B a 3.A masmediálneho zamerania SOŠMIŠ „rozhodli“ opustiť školu o dve hodiny skôr. Prečo? Práve kvôli exkurzii a besede v redakcii denníka N  v rámci predmetu Jazyková kultúra, pod taktovkou profesorky Lehoczkej.

Pri vstupe do vestibulu sme sa rozdelili na určité skupinky, aby nás mohol výťah vyniesť priamo na podlažie redakcie. Po vstúpení do redakcie, nás priateľsky privítal šéfredaktor pán Matúš Kostolný. Uviedol nás do „meetingového“ salónu, kde si študenti posadali či už do kresiel taktiež skromnejšie na parapety, kvôli vysokému počtu. Pán Kostolný začal svoju rozpravu, ktorá sa vďaka vysokému záujmu žiakov pretavila zo štýlu verejnej komunikácie na hovorový formát. Boli sme oboznámení ako o histórií, resp. založenia denníka, tak aj o jeho priebehu a nutnostiach pre udržanie sa v ranných regáloch trafík a stánkov. Taktiež sme sa dostali k čiastočne otvoreným informáciám ohľadom finančných skupín, ktoré si v posledných rokoch obľúbili participáciu v médiách. Dozvedeli sme sa samozrejme aj veci ohľadom rozširovania neoverených informácií   kontroverzných médií, ako napríklad časopisu Zem a Vek.

Vďaka tejto otvorenej besede sme mali výbornú možnosť „nazrieť“ pod povrch fungovania tlačových médií a tzv. marketingové hry, ktoré sa stále viac a viac rozrastajú. V závere môžem skonštatovať, že každý študent/ka si z besedy odniesol/la mix informácií a zážitkov, čo na úrovni študenta na strednej škole znamená naozaj maximálnu mieru.

Marek Dubovský a red.

sdr sdr

sdr sdr