Župan oceňoval študentov

Aktuality on 16 Feb , 2018

BRATISLAVA 16. 2. 2018Bratislavský samosprávny kraj oceňoval stredoškolákov. Predseda BSK Mgr. Juraj Droba, MBA, MA odovzdal čestné uznania do rúk 55 študentov, z Bratislavy a jej okolia, za prospech, dobrovoľnícke, ale aj mimoškolské aktivity. Medzi ocenenými bol aj náš štvrták Tibor Lachkovič. Srdečne gratulujeme.

39404646745_a9b5873409_z  39404647405_eeb9da4d38_o

 

Photo by: ŽupaBA VUCBA