Úvod

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 

Dňa 24. 11. 2014 o 17,00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie pre žiakov 1. - 4. ročníka v kmeňových triedach. O 16,30 hod. sa uskutoční zasadnutie zástupcov rodičov v Občianskom združení v riaditeľni školy. 

 

Vedenie školy


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

Dňa 24. novembra 2014 (pondelok) od 8.00 do 15.00 hod. sa na našej škole uskutoční

Deň otvorených dverí,

na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.

Vaša MIŠKA

_________________________________________________________________________________________________________

Poznávací zájazd Viedeň 18. 11. 2014


V utorok sa študenti 3. B zúčastnili celodenného poznávacieho zájazdu vo Viedni. Organizátori a sprievodcovia pripravili program plný zaujímavých aktivít spolu s chutným obedom. 

Výletu sa študenti zúčastnili vďaka víťazstvu Dominiky Meszárošovej (3.B)

v súťaži EdTRANS Prezi. Video a fotky z akcie zverejníme už čoskoro na web stránke.

 

Víťazke ešte raz gratulujeme a veľmi pekne ďakujeme.

______________________________________________________________________________________________________________

Divadelné predstavenie " PETER BLACK 2" a new beginning
 

Dňa 04. 11. 2014 sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili divadelného predstavenia "PETER BLACK 2" v Dome Kultúry Ružinov.
Herci veľmi pekne a pútavo spracovali tému, ktorá sa nás všetkých bezprostredne týka: hľadanie správneho zamestnania.
Divadelné predstavenie  odohrané na veľmi vysokej profesionálnej úrovni, dialógy v zrozumiteľnej angličtine a vtipnosť scénok zaujali všetkých zúčastnených.  


Za kabinet anglického jazyka  Mgr. Jana Salátová

 


Aj pastelky vedia pomáhať


24. septembra sme sa zúčastnili  na zbierke pre nevidiacich a slabozrakých. Úloha bola jednoduchá, predať čo najviac bielych pasteliek a vyzbierať peniaze na pomoc týmto ľuďom. Zbierali sme napríklad na vlakovej a autobusovej  stanici a na Račianskom mýte. Žiačky Eliška Dávidová, Mária Hlavová, Jana Kovalovská, Scarlett Konečná, Miroslava Kaiserová, Simona Ščepková, Michaela Michalková, Michaela Korčeková, Tereza Cibulčíková, Dominika Meszárošová, Viktória Vinczeová, Petra Šelmeciová, Ivana Bakardžieva a Miriam Achbergerová vyzbierali spolu viac ako 424,12€.

Slabším treba pomáhať a naša škola sa týmto heslom riadi.

 

 

Simona Ščepková a Miroslava Kaiserová III.B


Prváčky prekvapili, chlapci nesklamali

 

Odvahu na prihlásenie do stolnotenisového turnaja našlo 22 žiačok z celej školy. Sily sme si zmerali v telocvični 16.10.2014 pod dozorom našich telocvikárov. Pavúkovým systémom postupne zostali tri najlepšie hráčky, ktoré sa pobili o víťazstvo každá s každou. Za najlepšou, Dominikou Czödörovou zo 4.A nasledovali prváčky z B triedy – Monika Čomorová a Natália Steklá. Tesne pod čiarou skončila ich spolužiačka Lea Hubová.
Nemenej odvážni 18 chlapci si takým istým systémom zahrali o týždeň neskôr, 23.10.2014. V konečnej výhernej tabuľke kraľovala 2.A, konkrétne Peter Habšuda na prvom mieste a Martin Žigo na druhom. Na tretej priečke sa umiestnil Patrik Hlocký zo 4.B a pomyselnú zemiakovú medailu si zaslúži Ľubomír Mravec z 3.B.

 

Anna Švončinárová (2.B)


Úspešný mladý scenárista u nás na škole

 

V piatok 17.10. 2014 sme sa  zúčastnili na besede  so spisovateľom, filmovým scenáristom a dramaturgom Petrom Balkom. Porozprával nám  veľa zaujímavých zážitkov  zo svojho života, napríklad ako sa hrala šumbajka, čo to vlastne je, ako volali neznámym ľuďom a predstierali, že sú z určitej firmy, za účelom zábavy.  Zaujal nás rozprávaním o  realizácií divácky úspešného filmu Kandidát, na ktorom  sa podieľal ako scenárista.   My študenti prvého, druhého ale aj tretieho ročníka sme sa zabávali a túto besedu sme si užili. Je veľmi dobré, že máme takéto možnosti. Získame veľa skúseností a informácií zo zákulisia písania kníh alebo scenárov. Besedu sme ukončili potleskom a myslíme si, že ani Peter Balko  sa s nami nenudil.

 

Anna Švončinárová, Michaela Gulišová (2.B) 


Školský časopis - GENEZIS

 


Divadelné predstavenie Skrotenie zlej ženy

 

Naši druháci a tretiaci strávili v utorok 16. 9. 2014 príjemné kultúrne dopoludnie. V priestoroch Novej budovy SND na dunajskom nábreží si mohli vychutnať slávnu Shakespearovu komédiu. Hra zaujala svojou nadčasovosťou, skvelou situačnou komikou, výkonmi hercov a ich vtipnými interaktivitami s mladým publikom. V hlavnej úlohe sa predstavili  Diana Mórová ako nepoddajná, zúrivá Katarína a Tomáš Maštalír ako originálny „krotiteľ“ Petruccio. Hra sa študentom veľmi páčila a hodnotili ju iba pozitívne.


Natália Rosinská a Matej Kraus, 2.B


Úspech našej žiačky Kataríny Páleníkovej

 

Našej študentke, vašej spolužiačke, Kataríne Páleníkovej, pred pár dňami vydali prvú knihu. K úspechu jej gratulujeme a prajeme veľa ďalších, nielen spisovateľských, úspechov. 

 

Rozhovor s mladou autorkou si možete prečítať na: http://onavie.sk/.../865-katarina-palenikova-kniha-je...


RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 

Dňa 22. 9. 2014 o 17,00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie pre žiakov 1. - 4. ročníka v kmeňových triedach. O 16,30 hod. sa uskutoční zasadnutie zástupcov rodičov v Občianskom združení v riaditeľni školy. 


Vedenie školy


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

 

Začiatok školského vyučovania sa začína 2. septembra 2014. Nástup žiakov
do školy je o 9,00 hod. v kmeňových triedach.


Vedenie školy


OPRAVNÝ TERMÍN EČ A PFIČ MS 2014

 

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) určil termín a miesto konania opravného termínu EČ a PFIČ MS 2014 pre Bratislavský kraj nasledovne:

4. september 2014 (štvrtok) 
anglický jazyk B1 - Obchodná akadémia I. Karvaša, Hrobákova 11, Bratislava
nemecký jazyk B1 - Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

 

Podrobnejšie informácie Vám poskytne koordinátorka maturít Mgr. Jana Mašlejová.


OPRAVNÉ SKÚŠKY - august 2014

 

Opravné skúšky sa budú konať posledný augustový týždeň od 25. - 29. 8. 2014. Konkrétne termíny a zloženie jednotlivých komisií nájdete v nasledujúcom linku:

opravné skúšky august 2014


LETNÉ PRÁZDNINY

 

Prajeme Vám v mene vedenia školy a všetkých učiteľov skvelé prázdniny plné relaxu a zábavy. Dobre si oddýchnite, lebo v septembri sa opäť na vás tešíme.


VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV PRE ŠK. ROK 2014/2015

Výsledky prijímacích pohovorov pre šk. rok 2014/2015:

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vám budú doručené poštou do 3 pracovných dní odo dňa konania poslednej prijímacej skúšky. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 21. - 23. 5. 2014 od 8,00 - 14,00 hod. v miestnosti č. 32 (1. poschodie vľavo). Bližšie informácie Vám poskytneme na t.č. 02/49 20 35 10.

 

Žiadame uchádzačov, ktorí sú prijatí a neprídu na zápis, aby nám telefonicky na hore uvedené číslo oznámili neúčasť. Riaditeľ školy ponúkne uvolnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

 

riaditeľ školy


Spolupráca s Národnou transfúznou službou Bratislava Ružinov pokračuje

   

7. apríla 2014 sa odvážni druháci, tretiaci a štvrtáci, ktorí už majú 18 rokov, zúčastnili ako prvodarcovia na odbere krvi v Národnej transfúznej službe Bratislava Ružinov. Vyplnili dotazník, absolvovali predodber a po vyšetrení lekárom niektorí aj odber krvi od 400 do 450 ml. Ďakujeme I. Bakardžieve, P. Šelméciovej, D. Herkovi, E. Humollimu, N. Dobrotkovej, P. Hlockému, A. Komendovi, M. Krauszovej, N. Orieškovej, P. Bosiokovi a M . Lisému za ľudskosť a humánny čin.

Kvapka krvi na dlani je srdce na dlani.

 

Anna Böhmerová


RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

Riaditeľ školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol, že dňa 9. 05. 2014 (piatok) poskytuje žiakom SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava z organizačných dôvodov RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

 

Mgr. Pavol Škovránek
riaditeľ školy


RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

Riaditeľ školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol, že dňa 2. 05. 2014 (piatok) poskytuje žiakom SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava z prevádzkových dôvodov (deratizácia školy) RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

 

Mgr. Pavol Škovránek
riaditeľ školy


Termíny 1. kola prijímacích  pohovorov 


1. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia v študijných odboroch 7218 M masmediálne štúdiá a 7237 M informačné systémy a služby sa koná 1. termín - 12. mája 2014 (pondelok) a 2. termín - 15.mája 2014 (štvrtok).     

Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímaciu skúšku do 30. 4. 2014 na základe riadne zaevidovanej prihlášky na štúdium na tunajšej škole. 

 

Vedenie školy


Úspech na súťaži v prednese príbehov v anglickom jazyku

16. apríla 2014 sa traja študenti našej školy zúčastnili súťaže v prednese príbehov v anglickom jazyku pod názvom Tall-Tale-Tellin’ Competition, ktorú zastrešovalo Súkromné gymnázium Česká. Zapojili sme sa do kategórie C pre študentov nad 14 rokov na úrovni B1 (Branislav Brúder, 1.B) a do kategórie D pre študentov nad 14 rokov na úrovni B2 (Erik Merva, 2.B a Michal Drozd 3.B).
V porote sedeli dvaja native speakri (rodení Angličania/Američania) a ďalší učitelia anglického jazyka. Branislav Brúder vo svojej kategórii obhájil druhé miesto a okrem vecnej ceny úspešne reprezentoval našu školu, za čo mu ďakujeme a srdečne blahoželáme. Postrehy zo súťaže nám zhrnuli aj samotní účastníci.
Erik: „Prvé kolo sme si mali pripraviť sami ešte pred súťažou. Začalo to najmladšími. Rozprávali nám o športe, dovolenkách, ale príbehy začali naberať na intenzite, až keď sme sa dostali asi na dvanásťročných. Raz boli humorné, pri iných išlo o život (niekedy aj o náš). Na plnej čiare to vyhrali traja ľudia. Súťažiaci z Gymnázia Česká, ktorý využil humor, tón hlasu a porozprával paródiu na Jamesa Bonda. Zabodoval u mňa aj Braňo z našej školy, ktorý prerozprával poslednú vôľu svojho kocúra. Treťou bola opäť študentka z Gymnázia Česká, ktorá neustále rozprávala po anglicky.“
Braňo: „Druhá časť súťaže spočívala vo vymyslení príbehu o náhodne vybratom zvierati. Mne sa podarilo vyžrebovať kravu. Nazval som ju Stella, celebrita, ktorá podľahla biologicky modifikovanému mlieku a bola spracovaná na biologický odpad. Vyhodnotenie prišlo po obede. V kategórii mladších žiakov získal prvenstvo chlapec z nemeckej školy, ktorý všetkých očaril príbehom o robotickom hrochovi, ktorý zničil celý vesmír. Z mojej skupiny vyhralo dievča, ktorej príbehy boli na mňa príliš preafektované. V tretej skupine – najťažšej – bol výber ozaj ťažký, pretože v nej boli takmer všetci vyrovnaní a naši chalani mali veľmi silnú konkurenciu. Súťaž bola zábavná, zaujímavá a predovšetkým inšpiratívna skúsenosť.“

Všetkým trom našim reprezentantom ešte raz ďakujeme a stretneme sa o rok, pri rozprávaní ďalších príbehov.

Peter Guldan za kabinet anglického jazyka


Rodičovské združenie

Dňa 14.4.2014 o 17,00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie pre žiakov 1. - 4. ročníka v kmeňových triedach.O 16,15 hod. sa uskutoční zasadnutie zástupcov rodičov v Občianskom združení v riaditeľni školy.


Vedenie školy


Odovzdávanie cien súťaže „Nebuď otrok drog“

31.3.2014 sa v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR uskutočnilo slávnostne odovzdávanie cien súťaže „Nebuď otrok drog“ pod záštitou spoločnosti TASR. Výhercom prišli ceny odovzdať ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská a generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník. Zo 647 účastníkov tohto projektu sme sa medzi čestne ocenených dostali aj my, žiačky 1.B, s kolážou fotiek, ktorá niesla názov Nebuď otrokom vlastnej budúcnosti! 

Lucia Michálková


Beseda s Adelou Banášovou

Zatiaľ, čo naši maturanti tuho rozmýšľali nad zadaniami v tohtoročnej maturite, prváci sa stretli 18. marca 2014 s Adelou Banášovou v Akadémií médií. Adela hneď po príchode priniesla so sebou dobrú náladu, optimizmus, pohodovú atmosféru a svoju fenku. Prváci sa samozrejme nenechali zahanbiť a kládli jej jednu otázku za druhou. Týkali sa najmä jej kariéry úspešnej moderátorky, ale odhodlali sa nahliadnuť aj do jej súkromia. Celá beseda sa niesla v priateľskom duchu a dôvodov na smiech bolo tiež veľmi veľa. Prváci si odniesli zo stretnutia s ňou len pozitívne pocity a určite si chcú takýto deň s ňou ešte zopakovať.


 

Natália Rosinská 1.B


2% z daní 

 

Rozhodujete iba o dvoch percentách svojich daní. Podporte naše Občianske združenie pre informačnú spoločnosť.


Viac informaciíí nájdete v sekcii 2%. 


Vaša MIŠKA


KRITÉRIA NA PRIJÍMACIE POHOVORY PRE ŠK. ROK 2014/2015

Kritéria na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2014/2015 nájdete v ľavom menu v Dôležitých dokumentoch alebo kliknite tu.

Vedenie školy

 


Náš úspech v okresnej prehliadke Hviezdoslavovho Kubína 2014

 

5. 3. 2014 sa v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre uskutočnila okresná prehliadka 60. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnili sa na nej  recitátori z okresu Bratislava I, II, III, Pezinok a Malacky. Náš recitátor Erik Merva (2. B)  s humorným textom Zabíjačka a iné rozkoše od Borisa Filana bavil publikum. Bol jediným recitátorom, ktorému porota poďakovala za príjemný zážitok.
Získal skvelé 2. miesto vo IV. kategórii v próze. 1. miesto odborná porota neudelila. Postúpil do krajskej prehliadky, ktorá sa uskutoční 5. 4. 2014

 

Erik, srdečne gratulujeme!

 

 Simona Ščepková  a Martina Beveláguová – 2. B

 


Úspech nášho študenta na Olympiáde v nemeckom jazyku

 

Aj napriek tomu, že sa žiak našej školy Tomáš Turák z II.A triedy učí nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk, dosiahol pekné úspechy na Olympiáde v nemeckom jazyku. Umiestnil sa na 1. mieste v obvodnom kole a na 2. mieste v krajskom kole.

Tomášovi blahoželáme a prajeme mu veľa chuti do učenia sa nemeckého jazyka a pekné úspechy v ďalších súťažiach.

                

 

Predmetová komisia cudzích jazykov


EDUCATE SLOVAKIA

 

Už tretí rok sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu EDUCATE SLOVAKIA (27.-31. január 2014). Prišli medzi nás vysokoškoláci Chen Yu (Taiwan), Daniel (Indonézia), Liliya (Rusko) a Mohamed (Egypt). Naši študenti mali príležitosť vyskúšať si angličtinu v praxi – komunikovať a dozvedieť sa zaujímavosti o krajinách, odkiaľ pochádzajú formou rozhovorov a prezentácií. Naši študenti im porozprávali o študentskom živote na Slovensku a taktiež im ponúkli naše špeciality ako bryndzu alebo vianočku s lekvárom.

 

Názory žiakov na daný projekt si môžete prečítať v sekcii Projekty - Projekt Educate Slovakia a ďalšie fotky pozrieť v galérii.

 

Mgr. Peter Guldan


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

Dňa 10. februára 2014 (pondelok) od 8.00 do 16.00 hod. sa na našej škole uskutoční

Deň otvorených dverí,

na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.

 

Vaša MIŠKA


 PRVÉ VYSIELANIE TELEVÍZNYCH NOVÍN SOŠMIŠ


Prvé Televízne noviny SOŠMIŠ odvysielané naživo na akcii "Deň Župných škôl" v Avione máme úspešne za sebou. Naše moderátorské hviezdy, Natália Rosinská a Oliver Lányi (1.B), pod odborným dohľadom ich učiteľa PhDr. Zdenka Cho to zvládli na jednotku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na nich podieľali, odviedli kus dobrej práce. Ich záznam si možete pozrieť tu: 

https://vimeo.com/85051514

 

Tešíme sa na ďalšie vydanie. 

Vaša MIŠKA


Deň župných škôl v Avione

 

Príďte do AVIONU už v piatok 24. januára 2014! Pri našom stánku sa dozviete, čo potrebujete o štúdiu na našej škole a našich odboroch (masmediálne štúdia a informačné systémy a služby). Navyše, 17:20 na hlavnom pódiu si nenechajte ujsť Televízne noviny v podaní našich študentských moderátorov Olivera a Natálie a reportáže zo života našej školy.
Tešíme sa na Vás!

 

Vaša MIŠKA 


MEDZITRIEDNY VIANOČNÝ PRETEK 2013

 

 

Posledný deň pred vianočnými prázdninami sa na našej škole opäť súťažilo. Medzitriedny vianočný pretek sa už pomaly stáva tradíciou a triedy našej školy si môžu zasúťažiť v tradičných i netradičných disciplínach, prejaviť tímového ducha a bojovať o ceny pre svoju triedu. Súťaž bola opäť vyvážená a do poslednej chvíle nebolo jasné, kto bude víťazom. Bodové rozdiely boli minimálne, no už po tretí raz víťazstvo obhájil tím 3.B. Hlavnú cenu (voľný deň na športovú/zábavnú akciu) si môžu uplatniť do konca školského roka. Na druhom mieste sa umiestnila 3.A a na päty im šliapal tím 4.A. Obe triedy vyhrali „žolíky“, ktoré im pomôžu vyhnúť sa písomke alebo skúšaniu. Víťazom blahoželáme a ostatným držíme palce opäť o rok.

 

Za organizačný tím, Peter Guldan


Čaro vianočnej Viedne

 

16. 12. 2013 pricestovali účastníci 1. A, 2. A, 3. A so svojimi „triednymi patrónmi“ do predvianočnej Viedne. Ani chladnejšie počasie nás neodradilo od prechádzky historickým jadrom, návštevy Dómu sv. Štefana, Kostola sv. Michala, nádvoria Hofburgu. Čarovnú atmosféru bolo vidieť a cítiť na vianočných trhoch a v nákupných centrách. Vychutnávali sme si príjemnú vôňu aj chuť vianočných sladkostí, punču i zeleného ihličia.

 

V. Stankovičová, K. Lučeničová, P. Habšuda (študenti I. A)


Beseda s reportérom TV JOJ Adamom Zavřelom

 

V piatok 6. decembra 2013 nás navštívil  reportér TV JOJ Mgr. Adam Zavřel, ktorý je  bývalým absolventom našej školy.  My študenti 1. a 2. ročníka masmediálnych štúdií sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií  o náročnej práci v televíznom spravodajstve, o pracovnom dni reportéra, o príprave reportáží, o reklame, o monitoringu sledovanosti a pod. Je dobré zoznámiť sa s  človekom, ktorý nám vysvetlil, že ak chceme naozaj niečo dokázať, musíme byť aktívni a cieľavedomí  už počas štúdia na strednej škole. Dúfame, že raz budeme tiež možno úspešní ako on.


Matej Kraus, 1. B
Miška Gulišová-foto