O rozhlase s našou absolventkou

V pondelok 12. decembra mali naši študenti odboru Masmediálne štúdiá možnosť stretnúť sa s ich bývalou kolegyňou, Vanesou Sotákovou, ktorá je v prvom ročníku na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zároveň úspešne pracuje ako redaktorka a moderátorka fakultného rádia Aetter. Druháci a štvrtáci tak mali možnosť získať nielen poznatky o práci začínajúcej rozhlasovej profesionálky, ale aj retrospektívny pohľad na štúdium na našej škole očami jej absolventky. Jedným zo zaujímavých postrehov bolo určite konštatovanie, že naši študenti na vysokých školách s masmediálnym zameraním prakticky celé...
Čítaj viac

Pamäti a spomieky

Študentky našej školy spolupracujú na projekte občianskeho združenia Pamäti a spomienky, ktorého cieľom je zachytiť rozprávanie seniorov o ich živote a životných skúsenostiach. Prvé dve publikácie z pripravovanej série slávnostne pokrstili v Obecnej záhrade mestkej časti Rača 26. mája 2021. Tretiačky Naďa Porembová a Simona Víghová pripravili z podujatia krátku reportáž. https://vimeo.com/563883909
Čítaj viac

Župný magazín

V rámci projektu Škola škole vytvorili naši študenti pilotné vydanie magazínu, venovaného vybraným stredným školám v rámci BSK. Mohli si tak aj mimo vyučovacích hodín v praxi vyskúšať úlohy redaktorov, moderátorov, či kameramanov a strihačov. V štúdiu sme privítali aj hosťa, Michala Němca, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Spolu s riaditeľkou SOŠMIŠ, Janou Mašlejovou, sa s ním naša moderátorka Lucia Lovásová venovala téme rozšírenia odbornej praxe aj našich študentov. https://vimeo.com/357678003          
Čítaj viac

Ukážky z ročníkových prác našich štvrtákov

Študenti 4. ročníkov odboru masmediálne štúdiá vytvorili v rámci predmetu mediálnej tvorby v televízii pozoruhodné dokumentárne filmy - portréty. Niektoré z nich vám ponúkame v našej malej prehliadke. Začíname portrétom Jakuba Šuláka od Andrey Valáškovej. https://vimeo.com/316909382 Ďalšou prácou je portrét Veroniky Babbovej od Jakuba Šuláka. https://vimeo.com/316904258 V citlivo nasnímanom portréte nám Klára Francová predstaví mladého fotografa Denisa Siváka. https://vimeo.com/317851847   Našu prehliadku uzavrieme prácou Davida Hangonyiho, ktorý svoju pozornosť ve...
Čítaj viac