Prijímacie konanie 2024/2025 – výsledky

Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 Študijný odbor 7237 M 00 informačné systémy a služby –vysledkova-listina-PP-2024_2025_7237M00-ISS Nenaplnený počet miest v odbore 7237 M 00 informačné systémy a služby– 0 Študijný odbor 7218 M 00 masmediálne štúdiá –   vysledkova-listina-PP-2024_2025-7218M00_MMS Nenaplnený počet miest v odbore 7218 M 00 masmediálne štúdiá– 0 Študijný odbor 7232 M 00 marketingová komunikácia –vysledkova-listina-PP-2024_2025_7232M00-MKK Nenaplnený počet miest v odbore 7232 M 00 marketingová komunikáci...
Čítaj viac

Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/ Dôležité termíny: do 20. 3. 2024 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania 2. 5. 2024 (podľa potreby aj 3. 5. 2024) –  1. termín prijímacích skúšok 6. 5. 2024 (podľa potreby aj 7. 5. 2024)– 2. termín prijímacích skúšok dňa 17. 5. 2024 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania na webovej stránke školy a dverách budovy školy najneskô...
Čítaj viac

PODPORTE NÁS 2% z daní

Logo Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií - pečať
Vážení rodičia a priatelia SOŠ MIŠ! Touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech našej školy. Ako už iste viete, SOŠ MIŠ sa snaží v čo najväčšej miere poskytnúť kvalitnú výučbu. V súčasnosti mame vyše 300 študentov. Sú to aj “naše” deti a ako učitelia máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.Tento cieľ však nemožno dosiahnuť bez účasti vás - rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vysl...
Čítaj viac

Deň otvorených dverí

Pozývame vás na Deň otvorených dverí SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 6. februára 2024 v čase od 8:30 – 14:00. Sprevádzať vás budú naši žiaci, ktorí vám prezradia všetky podrobnosti o štúdiu na SOŠMIŠ. Pripravili sme si pre vás: prehliadku televízneho a rozhlasového štúdia výstavu fotografií ukážkové hodiny marketingu prezentáciu produktov školskej firmy prezentáciu cudzích jazykov, exkurzií a iných mimoškolských aktivít Tešíme sa na vás 🙂
Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania 2023/2024 – 2. kolo

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 v 2. kole pre odbor 7237 M informačné systémy a služby: vysledkova-listina-PP-2023_2024-ISS-2.-koloStiahnuť Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodnutie zaslané cez Edupage má len informatívny charakter. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné pot...
Čítaj viac

Prijímacie konanie 2023/2024 – 2. kolo

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 - 2. kolo Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme Vám, že riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania. Podmienky prijímania uchádzačov ZŠ o štúdium na strednej škole V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2022/2023: V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počt...
Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konanie 2023/2024

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024: Študijný odbor 7237 M 00 informačné systémy a služby – výsledková listina PP 2023_2024 ISS Stiahnuť Študijný odbor 7218 M 00 masmediálne štúdiá –    výsledková listina PP 2023_2024 MMŠ Stiahnuť Študijný odbor 7232 M 00 marketingová komunikácia –  výsledková listina PP 2023_2024 MKK Stiahnuť Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali poštou. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 25. mája 2023 doručí  škole,...
Čítaj viac

Podmienky a harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

V súlade so školským zákonom zverejňujeme podmienky prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava pre školský rok 2023/2024. Kritéria na prijatie pre školský rok 2023/2024: kriteria-614301-2023-2024-final-1Stiahnuť Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/ Dôležité termíny: do 20. 3. 2023 – termín podania prihlášky pre všetky odbo...
Čítaj viac

Deň otvorených dverí

Pozývame vás na Deň otvorených dverí SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 14. februára 2023 v čase od 8:30 – 14:00. Sprevádzať vás budú naši žiaci, ktorí vám prezradia všetky podrobnosti o štúdiu na SOŠMIŠ. Pripravili sme si pre vás: prehliadku televízneho a rozhlasového štúdia výstavu fotografií ukážkové hodiny marketingu prezentáciu produktov školskej firmy Tešíme sa na vás 
Čítaj viac