PODPORTE NÁS 2% z daní

Logo Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií - pečať
Vážení rodičia a priatelia SOŠ MIŠ! Touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech našej školy. Ako už iste viete, SOŠ MIŠ sa snaží v čo najväčšej miere poskytnúť kvalitnú výučbu. V súčasnosti mame vyše 300 študentov. Sú to aj “naše” deti a ako učitelia máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.Tento cieľ však nemožno dosiahnuť bez účasti vás - rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vysl...
Čítaj viac

Podmienky a harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

V súlade so školským zákonom zverejňujeme podmienky prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava pre školský rok 2023/2024. Kritéria na prijatie pre školský rok 2023/2024: kriteria-614301-2023-2024-final-1Stiahnuť Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/ Dôležité termíny: do 20. 3. 2023 – termín podania prihlášky pre všetky odbo...
Čítaj viac

Deň otvorených dverí

Pozývame vás na Deň otvorených dverí SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 14. februára 2023 v čase od 8:30 – 14:00. Sprevádzať vás budú naši žiaci, ktorí vám prezradia všetky podrobnosti o štúdiu na SOŠMIŠ. Pripravili sme si pre vás: prehliadku televízneho a rozhlasového štúdia výstavu fotografií ukážkové hodiny marketingu prezentáciu produktov školskej firmy Tešíme sa na vás 
Čítaj viac

Návšteva Bibliotéky 2022

Dňa 10. novembra 2022 študenti prvého, druhého a tretieho ročníka odboru informačné systémy a služby navštívili tohtoročnú Bibliotéku v Bratislave. Na výstave kníh nechýbali známe vydavateľstvá ako napríklad Slovart, Tatran a Ikar, ktoré sa každý rok prezentujú s najnovšími knihami, či klasikami. Niektoré knihy boli zlacnené, čo knihomoľom určite spravilo radosť. Milovníci odbornej literatúry si tu tiež mohli nájsť svoje, nechýbali ani vydavateľstvá s odbornou literatúrou. Ako aj pominulé roky, aj tento rok ste si mohli pozrieť výstavu minerálov. S mojou spolužia...
Čítaj viac

Deň otvorených dverí

Pozývame vás na Deň otvorených dverí SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 8. novembra 2022 v čase od 8:30 - 14:30. Sprevádzať vás budú naši žiaci, ktorí vám prezradia všetky podrobnosti o štúdiu na SOŠMIŠ. Pripravili sme si pre vás: prehliadku televízneho a rozhlasového štúdia výstavu fotografií ukážkové hodiny marketingu prezentáciu produktov školskej firmy Tešíme sa na vás :)
Čítaj viac

Začiatok školského roka 2022/2023

Otvorenie školského roka 2022/2023 prebehne 5. septembra 2022 (pondelok) o 9:00 hod v telocvični školy.  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky zo školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (bez víkendov a sviatkov) je povinnosťou žiaka (v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu) odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  cez informačný systém školy Edupage. Postup: V časti Žiadosti/Vyhlásenia – Pridať žiadosť/vyhlásenie – vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. https://help.edupage.org/?lang_id=...
Čítaj viac

Oznam pre prvákov – ISIC karty a Ag samotesty

Milí prváci, chceli by sme vám oznámiť, že v utorok a stredu (23. a 24. augusta) si budete môcť v škole prevziať vaše nové ISIC karty (aby ste ich mohli využívať od prvého dňa) a tiež objednané antigénové testy. Kedy: Utorok a streda - 23. a 24.august 2022 od 9:00 do 11:00 v školskej kaviarni na 2. poschodí! V deň prevzatia preukazu nezabudnite si priniesť 1 fotografiu (rozmer 25x25 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz.  Ak ste doteraz nezaslali prihlášku a nezaplatili poplatok 20€ za ISIC kartu, môžete tak urobiť pri prevzatí karty priamo v škole.  Užívajte posledné...
Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 – 2. kolo

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 v 2. kole Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby –  vysledkova-listina-PP-2.-kolo-2022_2023-ISSStiahnuť Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. júna 2022 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum d...
Čítaj viac

Prijímacie konanie 2022/2023 – 2. kolo

Prijímacie konanie 2022/2023 - 2. kolo Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme Vám, že riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania. V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2022/2023: V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu: v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby - 5 uchádzačov, ...
Čítaj viac

Prijímacie konanie 2022/23 – výsledky

Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby –  výsledková listina PP 2022_2023 ISSStiahnuť Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá – výsledková listina PP 2022_2023 MMŠStiahnuť Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia – výsledková listina PP 2022_2023 MKKStiahnuť Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky. Postup ako nájsť výsledok prijímacieho konania pre školský rok 2022/23: 1. Ak má žiak/rodič EduPage konto na svojej základnej škole, príde mu do EduPag...
Čítaj viac