Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 – 2. kolo

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 v 2. kole Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby –  vysledkova-listina-PP-2.-kolo-2022_2023-ISSStiahnuť Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. júna 2022 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum d...
Čítaj viac

Prijímacie konanie 2022/2023 – 2. kolo

Prijímacie konanie 2022/2023 - 2. kolo Vážení uchádzači o štúdium na našej škole, oznamujeme Vám, že riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania. V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2022/2023: V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu: v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby - 5 uchádzačov, ...
Čítaj viac

Prijímacie konanie 2022/23 – výsledky

Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby –  výsledková listina PP 2022_2023 ISSStiahnuť Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá – výsledková listina PP 2022_2023 MMŠStiahnuť Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia – výsledková listina PP 2022_2023 MKKStiahnuť Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky. Postup ako nájsť výsledok prijímacieho konania pre školský rok 2022/23: 1. Ak má žiak/rodič EduPage konto na svojej základnej škole, príde mu do EduPag...
Čítaj viac

PODPORTE NÁS 2% z daní

Logo Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií - pečať
Vážení rodičia a priatelia SOŠ MIŠ! Touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech našej školy. Ako už iste viete, SOŠ MIŠ sa snaží v čo najväčšej miere poskytnúť kvalitnú výučbu. V súčasnosti mame vyše 300 študentov. Sú to aj “naše” deti a ako učitelia máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.Tento cieľ však nemožno dosiahnuť bez účasti vás - rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vysl...
Čítaj viac

Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/ Dôležité termíny: do 28. 2. 2022 – termín na zverejnenie podmienok prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v SŠ do 20. 3. 2022 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania 2. 5. 2022 (podľa potreby aj 3. 5. 2022) –  1. termín prij...
Čítaj viac

Školský semafor – aktualizovaný

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach a z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra k 26. 11. 2021 aktualizovalo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Aktuálny ŠKOLSKÝ SEMAFOR nájdete TU Viac info na: https://www.minedu.sk/skolsky-semaf...
Čítaj viac

Školská kolekcia – eshop

plakat
Radi by sme Vám touto cestou predstavili jednu skvelú novinku! Nechali jsme si ako škola vytvoriť svoj vlastnú voľnočasovú školskú kolekciu oblečenia, ktorú je možné si aktuálne si zakúpiť  na našom eshope na: https://www.kraloveskoly.cz/sosmis/ Objednávanie je už spustené a bude trvať až do 30. novembra 2021. Následne sa eshop uzavrie a objednaný tovar pôjde do výroby. Dúfáme, že budete mať z našej novej kolekcie rovnakú radosť ako máme my! vedenie školy  
Čítaj viac

Rodičovské združenie

Milí rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2021 od 17:00  - 18:00 hod. formou konzultácií v kmeňových triedach. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pri vstupe do budovy školy  i počas pobytu v nej musíte dodržiavať nasledovné hygienicko-epidemiologické opatrenia - nosenie rúšok/respirátorov, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Tešíme sa na Vás. Vedenie školy
Čítaj viac