Čítačky našich umelcov POETYČKY

Bratislava 13.6. 2019 - študenti Strednej školy masmediálnych a informačných štúdií sa zúčastnili na čítaní poézie s názvom Poetyčky. Špeciálnymi hosťami boli poetka Mirka Ábelová a instagramový prozaik Marek Majzon Organizátormi boli Heňa Zezulová, Viky Petrová a školská rada #INAK. Žiaci mohli využiť voľný vstup a usadili sa v novej školskej kaviarni. Po krátkom úvode moderátorky Dominiky Hvorkovej a hudobnom predstavení talentovaného gitaristu Patrika Pavlíka  Mirka Ábelová prečítala ukážky zo svojich básnických zbierok Na!, Striptíz a Básničky pre domáce paničky. Zaujala aj rozprávaním o ...
Čítaj viac

Deň otvorených dverí

Už najbližší pondelok sa opäť otvoria naše dvere a vy sa prvýkrát v histórii môžete pozrieť do takmer dobudovaného plnefunkčného televízneho štúdia, ktoré budú pri vyučovaní používať naši študenti. Možno si teda na moderátorskú stoličku čoskoro sadnete aj vy. Tešíme sa na vás na DNI OTVORENÝCH DVERÍ.   Aj ty chceš byť SOŠMIŠ? Rozmýšľaš, kam sa vybrať po základnej škole? Zaujímajú ťa informácie, médiá a reklama? Prídi k nám! Lebo MY sme SOŠMIŠ. Pozývame Vás na Deň otvorených dverí v pondelok 28. novembra 2016 od 8:00 do 15:00 hod.. Čakáme na teba! https://www.youtube.com/wat...
Čítaj viac

SNK v Martine

10. novembra 2015 sa druháci, tretiaci, štvrtáci, ale aj naši noví prváčikovia zúčastnili dobrodružnej výpravy do Slovenskej národnej knižnice v Martine. Pred návštevou tohto kultúrneho dedičstva sme sa zašli pozrieť do detašovaného pracoviska SNK vo Vrútkach, kde nám nie len opísali, ale aj ukázali konzervovanie, reštaurovanie a masovú deacidifikáciu, čiže chemickú úpravu dokumentov. S novými poznatkami sme sa presunuli do Martina. Čakala nás prednáška o Slovenskej národnej knižnici a následné nahliadnutie do verejne prístupných miestach v knižnici. Na záver sme sa mali možnosť plnými dúškami...
Čítaj viac

1. kolo prijímacích pohovorov

1. kolo prijímacích pohovorov V školskom roku 2015/2016 plánujeme otvoriť 3 triedy: 1 trieda - odbor 7237 M informačné systémy a služby - s počtom 31 žiakov 1 trieda - odbor 7218 M masmediálne štúdiá - s počtom 31 žiakov 1 trieda - odbor 7232 M marketingová komunikácia - s počtom 31 žiakov 1. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční v dňoch: 1. termín - 11. 5. 2015 2. termín - 14. 5. 2015 Ďalšie informácie nájdete v sekcii Štúdium - Prijímacie pohovory.
Čítaj viac

Maturita 2015

Základné informácie: Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2014/2015 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 319/2008 Z.z. o uznaní náhrady maturitnej skúšky s cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená. V cudzích jazykoch sa volí úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca B1=základná úroveň, B2= vyššia úroveň . Ostatné...
Čítaj viac